Hjem

Erhvervsagenturet har til formål at forhandle attraktive præmier og betingelser til kunderne hos forsikringsselskaberne.

Vi benytter den buying power som kunderne giver os.

Normalt fastsættes præmier primært udfra en risikobetragtning. Men det stigende fokus på toplinien hos forsikringsselskaberne, samt lave skadesprocenter ( 2015 ) giver en gunstig mulighed for at etablerer agenturaftaler med meget gunstige præmier indenfor auto, bygning/løsøre, arbejdsskade, entreprise m.m. Præmievolumen er en must for at få de laveste præmier!

Agenturet skal som et fyrtårn lyse op og tiltrække forsikringsskibene på det store præmie ocean. Derfor har erhvervsagenturet et fyrtårn som logo. Ved at anvende forstørrelsesglassene i fyrtårnet, kan erhvervsagenturet sætte lup på betingelser og præmieniveau til glæde for kunderne.

Det er en snoet vej at komme i top med resultaterne!